ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Goethe ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων Γερμανικών για την πιστοποίηση Goethe που ανακοινώθηκαν για τον Ιούνιο είναι οι εξής για τη Θεσσαλονίκη :

επίπεδο Β1 -> 10.06-11.06
επίπεδο Β2 -> 22.06-25.06
επίπεδο C1 -> 07.06-08.06

Τα εξέταστρα είναι τα εξής :

επίπεδο Β1 -> Συνολική εξέταση 140€ / Ανά ενότητα 50€
επίπεδο Β2 -> Συνολική εξέταση 155€ / Ανά ενότητα 60€
επίπεδο C1 -> Συνολική εξέταση 163€ / Ανά ενότητα 85€

#highpassgerman #highpassteam