γερμανικά

βαθμίδες - πιστοποιήσεις

 • Τμήματα ενηλίκων (πρωινά – μεσημεριανά – βραδινά)
 • Α1Α2 σε ένα 8μηνο
 • A1A2 σε ένα 4μηνο (εντατικό)
 • Α1Α2Β1 σε ένα 8μηνο (GOETHE / ΚΠγ) (εντατικό)
 • B1B2 σε 12μηνο (9+3 Οκτ-Ιουνιο & Σεπτ-Νοεμβρ) (εντατικό)
 • B2 σε ένα 8μηνο (GOETHE / ΚΠγ)
 • C1 σε ένα 8μηνο (GOETHE / ΚΠγ)
 • C2 σε ένα 8μηνο (GOETHE / ΚΠγ)
goethe

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του.

goethe

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

goethe

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και να αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές. Να παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

goethe

Ο υποψήφιος είναι βασικά σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα ο,τιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.

Το «ΚΠγ Γερμανικά» (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών)  χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από την επιτυχή γραπτή και προφορική εξέταση του ενδιαφερόμενου υποψηφίου στα Γερμανικά. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΚΠγ Επίπεδο γνώσης
ΚΠγ-Γερμανικά Α1 Επίπεδο επιβίωσης
ΚΠγ-Γερμανικά Α2 Ανεξάρτητος χρήστης
ΚΠγ-Γερμανικά Β1 Μέτρια γνώση
ΚΠγ-Γερμανικά Β2 Καλή γνώση
ΚΠγ-Γερμανικά Γ1 Πολύ καλή γνώση
ΚΠγ-Γερμανικά Γ2 Άριστη γνώση

είμαστε

high
 • Έναρξη νέων τμημάτων ενηλίκων δύο φορές το χρόνο, Οκτώβριο και Φεβρουάριο
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων στην τάξη τα 8 άτομα
 • Τρία γραπτά Mock (εξετάσεις προσομοίωσης)
 • Extra προφορικά Mock πέραν των ωρών διδασκαλίας
 • Αναπλήρωση χαμένου μαθήματος (από υπαιτιότητα του σπουδαστή) σε κάποιο άλλο από τα τμήματά μας μέσα στην εβδομάδα
 • Καθηγητές με πολυετή εμπειρία και αγάπη για τη διδασκαλία
 • Extra remedial μαθήματα πέραν των ωρών διδασκαλίας το τελευταίο 2μηνο πριν τις εξετάσεις

είμαστε

pass

Η επιτυχία μας οφείλεται:

 • Στην ανθρωπιά και στην ειλικρίνειά μας
  Κατανοούμε τις ανάγκες και τα άγχη των φοιτητών μας και είμαστε κοντά τους όχι μόνο καθόλη την διάρκεια των μαθημάτων τους αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους. Οι σχέσεις που είναι φτιαγμένες με βάσεις την ειλικρίνεια και την αγάπη είναι και οι σχέσεις που κρατούν μια ζωή. Δε θέλουμε να είμαστε το κέντρο ξένων γλωσσών που απλά διδαχθήκατε μια γλώσσα και πήρατε πτυχίο. Θέλουμε να μας έχετε πάντα στην καρδιά σας, να μας σκέφτεστε και να χαμογελάτε..
 • Στην ομάδα των καθηγητών
  Οι καθηγητές στα High pass κατέχουν πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα. Ξεχωρίζουν για το πάθος τους στη διδασκαλία και είναι κοντά σε κάθε μαθητή και τις ανάγκες του. Αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση σαν λειτούργημα, ενώ παράλληλα έχουν πλήθος διακρίσεων και επαγγελματικών επιτυχιών στο ενεργητικό τους.
 • Δωρεάν το πρώτο μάθημα
  Ελάτε να μας γνωρίσετε και να κάνετε το πρώτο μάθημα εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία δέσμευση, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε να ξεκινήσετε και μετά να πάρετε την απόφασή σας για το αν θα ενταχθείτε στα τμήματά μας.
 • Στην ευελιξία του προγράμματος
  Μας δίνετε το πρόγραμμα της σχολής σας με τις ώρες που παρακολουθείτε μαθήματα και μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα είστε σε τμήμα που σας βολεύει.
 • Στη χρήση διαδραστικών μέσων
  Σε όλες τις αίθουσες του high pass (σε κεντρικό και υποκατάστημα) χρησιμοποιούμε διαδραστικούς πίνακες με σύνδεση στο Ίντερνετ. Οι καθηγητές σχεδιάζουν το μάθημά τους με βάση το διαδραστικό πίνακα παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό. Την ώρα των μαθημάτων, οι σπουδαστές διαβάζουν άρθρα μέσω Ίντερνετ, άρθρα εφημερίδων, παρακολουθούν video σχετικά με τη θεματολογία που έχουν να διδαχθούν και σε περίπτωση απουσίας μπορούν να πάρουν το μάθημα που έχασαν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μειλ. Με αυτόν τον τρόπο προσελκύουμε την προσοχή και κερδίζουμε το ενδιαφέρον των σπουδαστών.
 • Εxtra Υλικό
  Πολλές ώρες εξάσκησης με extra υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, διαμορφωμένο από τους καθηγητές μας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξετάσεων κάθε επιπέδου.

η γνώμη των σπουδαστών μας

Εμπιστεύτηκα το High Pass για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και αποδείχθηκε σωστή η απόφαση μου . Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα της σωστής καθοδήγησης της καθηγήτριας μου και της οικογενειακής ατμόσφαιρας που επικρατεί στο High Pass . Γι'αυτό τον λόγο συνέχισα το ταξίδι μου στις γλώσσες και μαθαίνω Γερμανικά . Ευχαριστώ High Pass για τις γνώσεις, την αγάπη , την βοήθεια που μου προσφέρετε και την ασφάλεια που νιώθω στον δρόμο για την κατάκτηση των στόχων μου ! Once High Pass, always High Pass !

- γαλλικά, γερμανικά -

τσορακλίδου

βίκυ

Η γλώσσα που διδάχθηκα εγώ είναι τα γερμανικά και συγκεκριμένα οι γλώσσες (μαθήματα της γερμανικής φιλολογίας). Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σταύρο που ανέλαβε ένα τόσο σπουδαίο και δύσκολο έργο παρά το φόρτο εργασίας του και που κατάφερε να μας βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά να γίνουμε καλύτεροι και πιο ευσυνείδητοι σε αυτό που κάνουμε!! Θα ήθελα ακόμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το high pass και συγκεκριμένα στην κυρία Έλενα και την κυρία Νατάσα που προσέφεραν και σε εμάς τη δυνατότητα να εξελιχθούμε και να γίνουμε και εμείς με τη σειρά μας όσο καλύτεροι γίνεται στο αντικείμενο μας! Η ποικιλία που προσφέρει το High pass στην εκμάθηση γλωσσών είναι μεγάλη και η συνεργασία των καθηγητών με τους μαθητές εξαιρετική! Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε!

- γερμανικά -

παναγιώτου

ειρήνη

Όταν επέλεξα το high pass δεν φανταζόμουν πως η επιλογή μου αυτή θα αποδειχτεί όχι μόνο επιτυχής αλλά και μια τρομερή εμπειρία! Διδάχθηκα αγγλικά και γερμανικά. Στα αγγλικά, η υπέροχη οργάνωση, η στοχευμένη διδασκαλία και η πλήρης ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε μαθητευόμενου είναι τόσο σημαντικά, ωστόσο η φοβερή μεταδοτικότητα, η θεατρικότητα και η αγάπη των καθηγητριών, που σε απαλλάσσει από κάθε άγχος είναι που κάνει τη διαφορά.
Μας κάνει κάνει high, μας κάνει και pass!
Όσο για τα γερμανικά και μόνο η επαφή με το κ.Σταύρο θεωρώ ότι έμαθα πολλά!Νοιάζεται και έχει διάθεση να αφιερώσει παραπάνω χρόνο για τους μαθητές του και έχει δικό του τρόπο μεταδοτικότητας!

- γερμανικά, αγγλικά -

αγγέλη

χαρίνη

Η εμπειρία μου στο high pass ήταν εξαιρετική με το φροντιστήριο να κάνει πέρα από τη διδασκαλία της γλώσσας πολλές έξτρα δραστηριότητες (τουρνουά ποδοσφαίρου, μανεκεν τσάλεντζ, βραδιές ταινιών). Δίνει κίνητρα στους μαθητές και όλοι να είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείς!! Aλχατζιδης σούπερ!!

- γερμανικά -

ταταρίδης

πέτρος

Η πρώτη μου επαφή με το High pass ήταν πριν 3 χρόνια με την υπέροχη Mrs Natasa που μου έμαθε το "airconditioning", η ζωή μου άλλαξε από τότε .. 😛 Εξεταστική, μεθοδική, γλυκιά και πάνω από όλα πρόθυμη να σου μάθει τα πάντα στα Αγγλικά που δείχνει τόσο να αγαπά. Τώρα θα νομίζετε ότι ξεκίνησα Αγγλικά, αλλά όχι. Όχι ακόμη ήθελα να πω. Και αυτό γιατί μου ήρθε μια φαεινή ιδέα, να ξεκινήσω Γερμανικά ! Και δε θα μπορούσα να πάω αλλού πέρα από το high pass. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον καλύτερο δάσκαλο Γερμανικών που με έκανε να αγαπήσω τα Γερμανικά! Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε κάποιος άλλος τόσο καλά! Danke Herr Stavros fur alles! Το γλυκάκι για το τέλος λοιπόν! Δε θα μπορούσα να μην αναφέρω την καρδιά του high pass που ακούει στο όνομα Μανώλη Ελένη! Η πιο γλυκιά παρουσία που σε γεμίζει μόνο θετική ενέργεια και αγάπη ! #ilovehighpass

- γερμανικά -

νίκα

βασιλική