Καλοτάξιδη η γραμματική!

Es ist vollbracht. Endlich !!

Καλοτάξιδη η γραμματική του συγγραφέα πλέον, Stavros Alchatzidis, καθηγητή των Γερμανικών μας και επίτιμο μέλος του High pass μας!

Καλοδιάβαστο να είναι και να σας βοηθήσει να λύσετε όλες σας τις απορίες! Αυτές που δε θα μπορέσετε να λύσετε μέσω του βιβλίου, θα σας τις λύσει ο συγγραφέας του στα μαθήματα!